Trädfällning och Skog

Vi tar ner även dom svåraste träden i dom trängsta utrymmena på ett säkert sätt med gällande försäkringar.
Vi löser det alltid på det mest ekonomiska sättet för ER.
Vi åtar oss även mindre manuella avverkningar och röjningar.
Utkörning av virke utföres också.